BHD-180X2

                                                                              BHD-180X2簡介         

   BHD系列錨固鉆機家族又添新成員-BHD180X2混合動力型錨固鉆機。它采用電動機和柴油機兩種動力驅動方式,使其工作更高效,更環保。電動機驅動方式,能滿足在人口密集的施工場地,要求鉆機無排放,噪音小的工作需要。同時也能使其在供電不方便的施工工地轉換為柴油機驅動方式順利施工。此款鉆機適應范圍更廣,更能為施工客戶降低施工成本。http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYib21RuBlsvoEEhTOfHVCWPEmmKpglFAOn8csEVAPe1cia9q27Bgw5Yaw/0

                                     BHD-180X2參數表
             
                                    產品施工角度
http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYdK7BXCYDMK95h6icHPCykZXDic5BCjJQK6LwzonNh5MypIMDG5NV6pNw/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYdnFkoJ69fJ0JEq5h8eUNE8GFj1bwibJlLce7Qd0fCrufEXdtMceKn3g/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYRnQ1xpHwlico2U0OiaRH0NAxUObRbFJULQ7yUD92mps99ozEUgcD14iaQ/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYWTribU0zdibJOIJs9UyH3JLvng5ibynI2V9tztIUvY1JdY36DYA3pm1aA/0
                                                                                               
  產品細節圖
http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYu8w1cdVPkLSnIp8sbwI9eZfRgqOassghVXplXMIGsAs24hDztkciboQ/0
http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYXk5OYpTUU1MeSTtUf4tCjbgd7zUSucno1KRM7zpbvia6xbFXv94hc5g/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYMzfEHzUbjcUeVPhspdyxyKjiahlYXDUsdvibQjTlrib85GArcNJKBUTYw/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYl3uujZGsbyCknpvY9UKYy9yicYGssKTibG4bSOYEh7l6Xq2xJANNvjYg/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYfzWSYzaw57RPJOaTrlDf6icM6iaP4GiaXhmibvVbTibHeeIHGMkR6d7TO4w/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYPchumFXZyvsbSB5tUCBYcDias6s87fLOYL2l9EOpk4nPvwTxwsvpNLw/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYZdglBcQXpsooqx0iaU01FP7g4gb8ZoN4sOhRgIicmMK97ttreAahaYgw/0


上一個: BGD-150S
下一個: BHD-180G
在公厕被灌满jing液男男,老熟女高潮一区二区三厂区,疯狂的肥岳交换130部小短片,888人体大胆中国人体,GOGO全球